Opmerkingen bij nr. 1

   De tekst werd reed gecorrigeerd, maar opmerkingen zijn altijd welkom. Tegemoetkomend aan de suggestie van een lezer, werden in versie 2 een tabel van de voornaamste auteurs met hun werken (alleen in de HTML-versie) en een schema van de oorspronkelijke auteurs met hun kopiisten toegevoegd, alsook enkele voetnoten aangevuld met literatuurverwijzingen. In versie 22 werd slechts voetnoot 235 aangevuld, in versie 23 voetnoot 23, in versie 24 werden nog enkele kleine foutjes verbeterd en in v. 25 werden voetnoten 164 en 285 aangevuld. In versie 26 werd een jaar van uitgave in voetnoot 14 aangevuld.

   In juli 2016 (de maand dat de laatste versie van dit artikel klaar was), verscheen in het tijdschrift G/Geschiedenis. Mensen- verhalen - tijdperken een themanummer over De Beeldenstorm, met daarin (pp. 43-45) een artikel van Jan Kuipers dat ook een aantal bronnen bespreekt.

   De projectgroep "Beeldenstorm 450" volgt alles op de voet dat in West- en Frans-Vlaanderen gebeurt in dit herdenkingsjaar.