Opmerkingen bij nr. 10

   Vermits het een inventaris/catalogus betreft, werd weer geen HTML-versie gemaakt.

   De PDF is ondertussen toe aan v. 2.04 van 24/01/2022.

   Door de aankoop in december 2020 van een andere versie van de kroniek van Dominicus Vrindts (Van Mechelen ende der Borgherye Sindert den Jare 712. Anno 1643), waarvan we het bestaan reeds in voetnoot 955 vermeldden en in de hoop enkele stukken terug te vinden die blijkbaar  verloren gaan zijn tussen onze eerste editie (. MHT nr. 7) - en de hernummering van hun inbewaargeving door de afgevaardigden van het Rijksarchief kort nadien), zodat we die een nieuw nummer kunnen geven, is een derde editie in de maak. Hiervoor wachten we het einde van de pandemie af, zoals iedereen...