Opmerkingen bij nr. 13

   Vermits het een bibliografie betreft, werd weer geen HTML-versie gemaakt.

   Dit is de tweede, verbeterde en vermeerderde uitgave (voor de eerste, zie nr. 9)! De uitleg hierover vindt men in het "Voorwoord bij de tweede uitgave".

   Zowel door onszelf als door een ijverige corrector werden na het online brengen toch nog enkele taal- en spellingsfoutjes aangetroffen en dus werd op 28/01/2020 al een versie 1.01 geüpload, op de 29ste een v. 1.02 en op de 30ste zag v. 1.03 het daglicht.