Opmerkingen bij nr. 15

   De oorspronkelijke versie 1.0 dateerde van 14/05/2021.

   Op 15/05/2021 werden v. 1.01 en 1.02 online gezet, waarin enkele nog ontdekte tikfoutjes gecorrigeerd werden en enkele voetnoten bijgewerkt. 

   Op 16/05/2021 werd v. 1.03 online gezet, waarin weer enkele voetnoten bijgewerkt werden.

   Op 18/07/2022 werd een kleine correctie aangebracht in voetnoot 65.