Opmerkingen bij nr. 3

Aanvullingen en verbeteringen: