Opmerkingen bij nr. 4

   De revisie van deze bijdrage is definitief afgesloten en het leveren van een HTML-bestand hier had weinig zin, ook al omdat het inventaris betreft en geen lopende tekst. We hebben dus alleen de inleiding in HTML beschikbaar gesteld (januari 2017).

   De tekstverwerkersversie en de PDF die daaruit voortvloeide waren immers reeds in 2015 klaar en in februari 2016 werd het Excel-bestand aan het Stadsarchief overgedragen, waar het in de archiefbank opgeladen werd en in maart online kwam (zie ook de melding op Facebook). Op 16/12/2018 verbeterden we nog enkele kleine foutjes.

   Een synopsis is hier dus ook overbodig, want die staat al in de berichten van het Stadsarchief.

    De rest (over het archief en de archiefvormer) kan men in de inleiding van de inventaris (zie het PDF-bestand hier) vinden. Er werd niets meer veranderd aan de opmaak, alleen een het logo van dit e-zine toegevoegd, voor een gemakkelijker verspreiding.

 

   We schotelen de lezer wel nog graag enkele foto's uit de oude doos voor, in dit geval verkiezingspropaganda van eind jaren zeventig:

Parlements- en provincieraadsverkiezingen 17/04/1977  fote Parlements- en provincieraadsverkiezingen 17/04/1977

Europese parlementsverkiezingen 10/06/1979 foto Europese parlementsverkiezingen 10/06/1979

Nogmaals in de ploeg voor de Europese parlementsverkiezingen 10/06/1979 Kandidaat in de ploeg voor de Europese parlementsverkiezingen 10/06/1979

Detail (ganse ploeg) van de vorige foto) Detail (ganse ploeg) van de vorige foto)

36 jaar later (2015) in het Mechelse Stadsarchief 36 jaar later in het SAM