Opmerkingen bij nr. 8

   Op 22/08/2018 werden enkele zinnetjes toegevoegd aan de paragraaf over Maria-Lichtmis. De PDF werd versie 11.

   Op 27/12/2018 werd voetnoot 42 aangevuld. De PDF werd versie 12.

   Tussen 08 en 11/07/2019 werd de paragraaf over het Brusselse verhael-Dicht uitgebreid, een stukje toegevoegd over de straatliedjes over de Gentse markten en marktkramers en ook het artikel over de maneblusserij kreeg enkele zinnetjes ingelast (de PDF werd versies 13 tot 134). De HTML-versie werd op 10 en 11/07 eveneens aangepast, al kon hier geen automatische hernummering van de voetnoten doorgevoerd worden.

   Op 17/04/2020 werd al versie 1.37 online gezet, want we hadden in een libellus van kan. G. D. de Azevedo aanwijzingen gevonden over een ander manuscript betreffende de (tweede) blussing van Sint-Romboutstoren in 1717 en waar het verhaal van het vallen van het klokzeel der gebedsklok in diezelfde toren  in 1737 gedrukt werd.

   Op 21/02/2021 is v. 1.4 online gekomen, met twee belangrijke paragrafen: een correctie van de beschrijving van bovenstaand stuk uit 1717 en de vermelding van een samenvatting in de kroniek van Schellens van het stuk over de vermeende brand van 1842.

   Op 18/12/2021 is v. 1.41 online gezet, waarin slechts een ontbrekende letter toegevoegd werd (Stalin verbeterd tot Stalins).