Synopsis van nr. 11 

    D.i. een gedetailleerde beschrijving van de herkomst en de inhoud van een pas aan het bestand Varia op het SAM toegevoegde band.

    De inhoud bestaat uit vele, meestal anonieme originelen en kopieën van 18de- en 19de-eeuwse veelal boertige stukken (in de 20ste eeuw aangevuld met documenten over Mechelse volkskunde – o.a. over de Maneblusserij, Opsinjoorke, de Boerenkrijg, ons dialect, kermis- en vastenavondliederen, enz. – en volkskundigen), in 't Nederlands en 't Frans.

    De eerste eigenaar/samensteller (van twee delen) was vermoedelijk Frans Edward Delafaille, directeur van de Berg van Barmhartigheid en Mechels oudheidkundige. Nadien kwamen ze in het bezit van Hendrik Dierickx, de latere stadsarchivaris. In september 2008 werd de band (het eerste deel is spoorloos) door het SAM aangekocht bij Garcia uit de nalatenschap van dr. Eugeen Van Autenboer.

    1 band in octavo, papier, s.p., halve band met linnen rug, 49 vaste stukken (titelbladen inbegrepen; ingeschreven en ingeplakte of ingenaaide, die een nieuwe doorlopende nummering gekregen hebben, plus verdere uitwerking van de oorspronkelijke) plus 33 losse (apart gesorteerd per aard, zo apart genummerd en in vier zuurvrije enveloppen opgeborgen). In overleg met de hoofdarchivaris werden beide nummeringen werden zowel in onze tabellen als op de originele stukken aangebracht in potlood.