Synopsis van nr. 15 

    Dit nr. draagt de verzameltitel Sprokkelingen III, omdat het weer bestaat uit vier artikels van totaal verschillende aard:

    1) Verstrepen (Hugo), Het metropolitaan exemplaar van de pauselijke bevestigingsbulle voor kan. J. B. de Smet, Mechels penitencier en elect-bisschop van Ieper, 03/02/1721   in  .MHT (Mechelse Historische Tijdingen. E-zine voor geschiedschrijving over de stad en heerlijkheid Mechelen), nr. 15 (Sprokkelingen III), Mechelen, mei 2021, pp. 5-18, [online], <http://www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/15.pdf>. Dit artikel geeft de tekst van de bevestigingsbulle voor J. B. de Smet tot bisschop van Ieper in 1721, met diplomatische uitleg en achtergronden. Het belang ervan voor de Mechelse geschiedenis is niet alleen dat dit pauselijk schrijven het exemplaar was dat aan de aartsbisschop van Mechelen gericht was, wiens territorium uiteraard veel groter was dan de stad en heerlijkheid Mechelen. Jan Baptist de Smet was echter al sinds 1705 kanunnik van het Mechelse Sint-Romboutskapittel en president van het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Mechelen. Het was een verloren document … teruggevonden in de eigen schuif van de auteur.

    2) Verstrepen (Hugo), Een vergeten biografietje van Jean-Baptiste Joseph De Bay, “by den vremdling beroemdheyd bekomen”   in  .MHT (Mechelse Historische Tijdingen. E-zine voor geschiedschrijving over de stad en heerlijkheid Mechelen), nr. 15 (Sprokkelingen III), Mechelen, mei 2021, pp. 19-20, [online], <http://www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/15.pdf>. Deze bijdrage geeft slechts een kort artikeltje weer uit de Gazette van Gend van 1837, een “klacht” omdat het eigen land toen geen enkel werk bezat van Jean-Baptiste Joseph De Bay, te Mechelen geboren in 1779 en die in Frankrijk beroemdheid verworven had als beeldhouwer.

    3) Verstrepen (Hugo), De amoureuze hoedenmaker en de broek van de orangistische advocaat. Een grappig voorval in de Capucijnenhof in 1818  in  .MHT (Mechelse Historische Tijdingen. E-zine voor geschiedschrijving over de stad en heerlijkheid Mechelen), nr. 15 (Sprokkelingen III), Mechelen, mei 2021, pp. 21-26, [online], <http://www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/15.pdf>. In dit artikel wordt het onuitgegeven spotlied besproken dat gemaakt werd (allicht door onze Rymenans) n.a.v. het mislukte rendez-vous dat de 20-jarige juffr. Cartuyvels, liefje van de 69-jarige weduwnaar maar schatrijke hoedenmaker Constantinus Van den Nieuwenhuysen in 1818 had met de 30-jarige en nog getrouwde advocaat Hyacinth Verhaghen, die met zijn broek in de hand uit de Capucijnenhof moest gaan lopen toen de jaloerse onderhouder er met veel geweld aan kwam.

    4) Verstrepen (Hugo), Het raadsel van de “dans-merckten”, zo schadelijk aan de zuiverheid. Een etymologisch, semantisch en historisch onderzoek  in  .MHT (Mechelse Historische Tijdingen. E-zine voor geschiedschrijving over de stad en heerlijkheid Mechelen), nr. 15 (Sprokkelingen III), Mechelen, mei 2021, pp. 25-58, [online], <http://www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/15.pdf>. Ter voorbereiding van een artikel over strenge maatregelen tegen begijntjes die echt uit de band sprongen, werd in dit artikel – d.m.v. historisch en patristisch onderzoek – het etymologisch en semantisch raadsel van de “dans-merckten” opgelost.