Synopsis van nr. 18 

   Verstrepen (Hugo), Liedeken op de zeven hooft zonden” in .MHT (Mechelse Historische Tijdingen. E-zine voor geschiedschrijving over de stad en heerlijk­heid Mechelen), nr. 18, Mechelen, okt. 2021, 9 pp., [online], <http://www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/18.pdf>. In het aartsbisschoppelijk archieffonds over de Mechelse Maricolen vonden we een laatachttiende-eeuws Liedeken op de zeven hooft zonden, mogelijk van de hand van gekende Mechelse dichter Jan Baptist Rymenans. In rauwe bewoordingen zijn het nu eens verzen die de problemen uit die periode weergeven en ze verbinden aan deze oeroude ondeugden. Het gedicht heeft ook de vreemde vorm van een 'half Italiaans sonnet' (maal 7): een kwatrijn met een gekruist rijm (a b a b), maar dan overgaand in een terzine (c d c), waarbij die eerste versregel van de terzine dubbel zo lang is als alle andere en wat lijkt op de conclusie in het eind-distichon van het Engels sonnet en de voorlaatste, die op geen andere versregel rijmt, van een binnenrijm voorzien werd. Op enkele onvolkomenheden na, is het goed geconstrueerd wat het metrum betreft en naast de eindrijmen werd het ook voorzien van goed gevonden binnen- en stafrijmen.