Synopsis van nr. 4 

      Deze nog in 2015 aan het stadsarchief bezorgde inventaris werd in 2016 ook opgenomen in de reeks van het .MHT. J. Van Moer, leraar klassieke talen, was al erg jong (van in zijn prille studententijd) opgeklommen in de leiding van de diverse partijstructuren, tot aan de top (het Centraal Komitee) en werd in Mechelen eerst politiek secretaris van de afdeling en kort daarop federaal secretaris van de federatie Mechelen en was hun lijsttrekker voor de Kamer. Onenigheid met de partijtop over het eurocommunisme, het democratisch centralisme en het neo-Stalinisme, leidde in '81 echter tot het ontslag van het voltallige federaal bureau. Na een mislukte poging om tot een “Progressieve Eenheidslijst Mechelen” te komen, werkte hij nog mee aan de eerste succesrijke verkiezingscampagne van Agalev. Hij was de stichter en drijvende kracht van het Mechels Antifascistisch Aktiekomitee en actief in vele andere actiegroepen en comités. Door plaatsgebrek na een verhuis deponeerde hij in 1985 zijn politiek archief in het stadsarchief. Er was nauwelijks een oorspronkelijk klassement en dus werden de archiefafdelingen en rubrieken opgemaakt op basis van een nu door de bewaargever bezorgde autobiografie. Het interessante aan dit fonds is dat het unieke briefwisseling en handschriftelijke verslagen bevat, naast zeldzame tijdschriftjes. Het weerspiegelt alle problemen van de zestiger en zeventiger jaren die de communisten toen interesseerden, als voorvechters van de vrede en gelijkberechtiging en tegen alle vormen van onderdrukking.