Synopsis van nr. 5

   Dit artikel vult oudere studies uit 1986-'88 aan, want op 25 januari 1990 had een zeer zware storm hun lokaal doen instorten. Ramp, toevlucht en heropbouw worden hier verhaald, t.e.m. het einde in de zomer van 2012, bij gebrek aan aangesloten verenigingen en leden. Vooraf wordt het Genootschap van den Heiligen Franciscus-Xaverius voor de bekeering der zondaren gesitueerd en aan 't eind volgt een addendum (met foto's) over het roosvenster door glazenier Lepold Pluys, naar een ontwerp van de Antwerpse glasschilder Mingaey en volgens het plan van bouwmeester Frans Baeckelmans, die ook het gewelfsel van de kapel en de neoromaanse gekoppelde rondboogvensters ervan op het plan gezet had.