titel tabel

Je kan je registreren indien je wenst verwittigd te worden wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt: registratieknop

Download een pictogram voor een bureaublad-snelkoppeling: favicon-download-gif

Nr. Datum Titel Auteur (te contacteren) Aard Synopsis HTML lezen PDF downloaden Opmerkingen
1 2016/7 De Mechelse Beeldenstorm in de literatuur van de 16de eeuw tot nu. 450 jaar sociaal-historische verrechtvaardigingen. Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 1 art. 1 1.pdf 1-opmerkingen
2 2016/8 Een bibliofiele brief uit Leuven aan kanunnik Geraard Dominicus de Azevedo Coutinho y Bernal (3 juli 1771). Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 2 art. 2 2.pdf  
3 2016/8 Is het nu Thabor of Blijdenberg? Vergissingen van onze negentiende-eeuwse tekenaars Jan-Baptist de Noter en August Van den Eynde. Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 3 art. 3 3.pdf 3-opmerkingen
4 2016/8 Politiek archief van Justin Van Moer (1946-heden), gewezen politiek secretaris van de federatie Mechelen en lid van het Centraal Komitee van de Kommunistische Partij van België, 1966-1994, gedeponeerd in 1985 en 2015. Analytische inventaris met nadere toegangen. Verstrepen (Hugo F. J.) Inventaris syn. 4 inl..4 4.pdf 4-opmerkingen
5 2016/12 Het einde van de Mechelse Xaverianen (1859-2012). Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 5 art. 5 5.pdf  
6 2017/6 Ontdekking van een schuldbekentenis uit 1284 tussen de stad Mechelen en twee Lombarden uit Asti. Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 6 art. 6 6.pdf 6-opmerkingen
7 2018/4 Dit hebbe ick selver gesien. Handgeschreven kronieken, annalen, dagboeken en histories bewaard in het Mechelse Stadsarchief . Verstrepen (Hugo F. J.) Inventaris syn. 7   7.pdf 7-opmerkingen
8 2018/6 Sprokkelingen I:
1) Leo De Wulf (Petegem 1822 - Mechelen 1895), een vergeten dichter, “terug in Rombouts stede” (1867)
2) Johannis dicti Lumbart supra Melanam (1268)
3) Apotheker/griffier Jan Baptist Rymenans (1748-1840) en het Liedeken van den Mechelschen Roep
4) De manebranden van Sint-Romboutstoren van 1687 en 1842 en de torenval-klucht van 1737
Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 8 art. 8 8.pdf 8-opmerkingen
9 2018/10 Van “internationale” tot “incident”. Duizend-en-één titels over een onvoltooide revolutie. Selectieve bibliografie van de KPB en haar voormannen en belangrijke militanten – De « l'internationale » à « l'incident ». Mille et un titres sur une révolution inachevée. Bibliographie sélective du PCB et de ses dirigeants et militants clés. Verstrepen (Hugo F. J.) Bibliografie syn. 9   9.pdf 9-opmerkingen
    Wie was Cornelius Vermeulen? Een nieuwe hypothese over een oude kroniekschrijver. co-auteurschap Studie       in voorbereiding